Case

Fortidsvisioner

Case

Udgangspunktet for FortidsVisioner er vores fælles fortid. Vi zoomer ind på Nonnebakken; en plet midt i Odense, som emmer af historie. Her ofrede vores forfædre til Odin, inden Harald Blåtand kristnede landet og opførte en vældig ringborg på selv samme sted. Senere har stedet bl.a. huset et nonnekloster og senest Odd Fellow Palæet. Vi trækker de historiske linjer helt op til i dag og stiller spørgsmålstegn ved kulturarvens værdi for os og for vores efterkommere.

Udfordringen

Møntergården udførte i sommeren 2016 en undersøgelse af odenseanernes viden om Odenses historie. Undersøgelsen viste bl.a., at det kun er de færreste, der ved, at der engang har ligget en vikingeborg lige midt i byen. Vikingeborgen er ikke synlig i byrummet mere, da man i eftertiden har bygget huse og anlagt veje oven på den.

Der er ikke mange danske byer, der kan prale af at have en vikingeborg. Derfor vil museet gerne være bedre til at fortælle odenseanerne om den.

Museet vil især gerne gøre Odenses unge interesserede i vikingeborgen og stedets historie, men det er svært – de unge er som oftest ikke en del af museets kernepublikum.

Udfordringen er derfor:

Hvordan formidler vi Nonnebakkens historie på en måde, som appellerer til unge i Odense?

Deltagerklasserne skal arbejde med denne problematik over en – seks uger og præsenterer deres løsningsforslag i uge 39.