Nyheder

Nyt undervisningsforløb gør Odenses unge knivskarpe på innovation og formidling

I det ny skoleår lancerer Møntergården et helt nyt og gratis undervisningsforløb til skolerne i Odense – FortidsVisioner. Forløbet er resultatet af et projekt, som er støttet af Nordea-fonden og er en del af DR’s, Nationalmuseets og Slots- og Kulturstyrelsens 2017-satsning ”Historier om Danmark”. Desuden har en række elever, lærere og kulturinstitutioner bidraget med erfaringer og viden til projektet.

Med FortidsVisioner vil museet afprøve helt nye måder at inddrage skoler i formidlingen på. Her er fortiden afsættet for en grundig indføring i, hvordan man skaber innovative formidlingskoncepter til glæde for Odenses borgere og turister. Hensigten er på den måde at skabe en naturlig forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid. Igennem fire faser lærer eleverne at tilrettelægge en designproces, udføre brugerundersøgelser, udvikle og teste idéer samt præsentere et færdigt koncept for mulige aftagere. Eleverne kommer således til at arbejde med virkelige problematikker i 1:1 og producere løsningsforslag, der potentielt kan blive realiseret.

Udgangspunktet for FortidsVisioner er den lokale historie. Undervisningsforløbet zoomer ind på Nonnebakken; en plet midt i Odense, som emmer af historie. Her ofrede forfædrene til Odin, inden Harald Blåtand kristnede landet og opførte en vældig ringborg på selv samme sted. Senere har stedet huset bl.a. et nonnekloster og senest Odd Fellow Palæet. FortidsVisioner trækker de historiske linjer helt op til i dag og stiller spørgsmålstegn ved kulturarvens værdi for nutidens odenseanere og for deres efterkommere.

Forløbet er rettet mod 7.-9. klasser i Odense Kommune og sigter mod en bred tværfaglighed, der bl.a. tilgodeser fagene Dansk, Samfundsfag, Historie og Kristendomskundskab.

Forløbet starter med en kick off-dag på Møntergården i uge 34 og afrundes med præsentation af elevernes koncepter i uge 39. Den mellemliggende designproces tilrettelægges af lærerne på skolerne med støtte fra museet og en hjemmeside – fortidsvisioner.dk – som åbner til august.

Det bedste formidlingskoncept bliver præmieret med en oplevelse for hele klassen. Alle formidlingskoncepter vil imidlertid blive udstillet på Møntergården i oktober 2017.

Der er kun plads til seks klasser i forløbet. Spørgsmål til undervisningsforløbet og evt. tilmelding kan rettes til Johanne på jobag@odense.dk/24881913.