Gruppe12

Logbøger

De glade vikinger – logbog

Tirsdag 12/9 :

I dag har vi haft samfundsfags timen, til at arbejde med fortidsvisioner. Vi er gået i gang med “videnskortet”, og vi er ved, at få skrevet en masse ting ned. Vi har fået vores gruppe navn og logo op at hænge, og en væg til ting vi har brug for at hænge op, i løbet af projektet. Vi har fået en bedre forståelse for, målgruppen vi går efter, og hvordan vi får deres opmærksomhed. Vi ved fx. at unge ikke vil stoppe op i deres fritid, for at læse en tyk bog om nonnebakken. Måden vi vil fange (primært) unges opmærksomhed på er, at vi vil formidle viden på en måde, som gør det spændende uden at være kedeligt. Vi brugte emnet “visuelt” meget i dag, fordi vi selv kan relatere til, at man ikke gider at læse fra en tavle om viden, vi alligevel nok glemmer 20 minutter efter.

 

Ideer fra idag :

  • Labyrint med spørgsmål om nonnebakken og vikingetiden – Denne idé handler om en labyrint, hvor man for at finde den rigtige vej, skal man besvare på spørgsmål fra vikingetiden, og på den måde finde vejen rundt i labyrinten.  
  • Candy crush – Vores ide går ud på, at lave et candy crush spil, men i stedet for slik, vil vi bruge mønter, genstande osv. fra vikingetiden og nonnebakken. På en eller anden måde vil vi så Implementere viden om de forskellige mønter og genstande.
  • Puslespil styret af trampoliner – Det går ud på, at der er et puslespil som skal løses. Puslespillet er så noget om nonnebakken, og på den måde får man lidt viden.

 

 

Torsdag 14/9 :

Vi har i starten af timen lavede vores undersøgelsesstrategi. Under kolonnen “Hvad skal vi vide” blev vi enige om, at det vigtigste at vide var, hvad der fanger folk. Derfra gik vi videre til researchen, hvor vi ud fra emnet “hvad fanger folk” lavede et spørgeskema. I spørgeskemaet, spørger vi bla. hvad der fanger folks opmærksomheds udseendemæssigt og aktivitetsmæssigt. Ud fra de besvarelser, vil vi finde ud af, hvad der er vigtigt ved vores endelige produkt, for at få folk til at stoppe op og se hvad vi har lavet. Når vi har vores besvarelser, laver vi også nogle diagrammer, så vi kan få et bedre overblik over, hvad folk har svaret. Vi har tænkt os at give spørgeskemaet til vores parallelklasser, fordi det er den målgruppe vores produkt skal nå ud til.

 

 

 

Fredag 15/9:

I dag er det kun halvdelen af gruppen, der har været i skole, så vi har ikke fået arbejdet så meget, som vi kunne have gjort. Vi har givet vores spørgeskema til A og B klassen, og vi er ved at lægge besvarelserne sammen til diagrammer.

Vi har arbejdet lidt med hjertediagrammet, og vi har fået en bedre forståelse for, hvordan vi formidler vores produkt bedst muligt. Ved hjertediagrammet blev vi b.l.a enige om, at nogen af de ting som man ikke skal ved formidling er, at man ikke kun skal have en masse tunge tekster, ingen bevægelse og ingen billeder eller film. Det er vigtigt at man sørger for at have nogle billeder eller film, som måske kan vise lidt om emnet. Det kunne også være godt at have en ekspert man kan spørge, hvis man har nogle spørgsmål. En god måde at få viden videre, kan være ved hjælp af, quizzer, konkurrencer og måske aktiviteter. I disse ting gælder det for det meste om at vinde, og for at vinde bliver man nødt til at gøre sig umage og finde informationer og viden.

 

 

Vi har i gruppen også photoshoppet et kæmpe skilt ude foran Odd Fellow palæet. Billedet har vi vist til forskellige personer rundt omkring på skolen, og så har vi spurgt om de ville gå hen til skiltet, og gøre som der står. Der var rigtig mange som svarede ja, så det har vi helt klart tænkt os at tænke lidt ekstra over. Det ville ihvertfald være en god idé, at få folks opmærksomhed på.

Vi har lavet en hurtig præsentation til fase 2 sum op. Vi har ikke skrevet noget tekst, men vi kigger bare på vores ting, og fortæller hvad meningen med det er, og hvorfor vi har gjort som vi har gjort. Vi har dog sat billeder ind i en powerpoint som vi har tænkt os at vise. Vi viser b.l.a vores spørgeskema, besvarelser og vores skilt foran Odd Fellow palæet.

På mandag regner vi med, at vise vores sum op på fase 2. Vi får samlet op på det vi har lavet, får respons og så er vi klar til fase 3, hvor vi virkelig begynder at idéudvikle.

 

 

Mandag 18/9

Aktivitet 8: Ved aktivitet 8 delte vi vores gruppe ind i 2-mandsgrupper. Vi fremstillede alle en idé, og de 2 ideér som vi til sidst bedst kunne lide var Labyrinten og snapchat skiltet

 

ide 1- Labyrint: Sofie og Amalie

I vores ide omkring labyrinten, startede vi med at lave en indgang. Derfra tegnede vi videre på labyrinten, så det efterhånden lignede en labyrint. For at integrere viden om Nonnebakken, så satte vi nogle spørgsmål ind, så man kunne finde vejen gennem labyrinten. Hvis man svarer rigtigt vil den vise vejen. Man får måske noget tekst at læse, og så svarer man derefter på spørgsmålet. Der er selvfølgelig flere spørgsmål, jo længere man kommer ind i labyrinten. Det hele foregår på en hjemmeside eller lign. så man kan se ens tid, og så er der et scoreboard, når man først kommer ud af labyrinten. Når man kommer ud vil der også være nogle ting fra Nonnebakken som man vil kunne se, så man kan få lidt ekstra viden. På scoreboardet får man en plads, og desto hurtigere man er, desto højere kommer du på scoreboardet.

 

Ide 2 – Snapchat skilt: Peter og Viggo

Vi ville lave en anden ide hvor man kan bruge sit dagligdags app, f.eks Snapchat for at kunne komme ind og downloade appen via kameraet. Via kameraet kan du komme ind på en app kaldet Ung I Odense.Via appen Ung Odense kan du nu få viden om ikke bare Nonnebakken men hele Odense. Du kan åbne appen via snapchat, hvor du blot holder kameraet op til QR koden. App’en vil give adgang til at se Odense fra de unges synspunkt.

 

Aktivitet 9:

Vi har været lidt uenige om hvorvidt hvilken idé vi skulle vælge. Men vi er kommet frem til at lave en blanding af begge ideér. Idé 2 med en app over Odense, blev vi enige om, at det ville være rigtig dumt, når vi har emnet “Nonnebakken” at lave en app over hele byen. Derfor tænker vi at en app af kun Nonnebakken ville være mere egnet til projektet. Ved idé 1 hvor vi laver en labyrint, kom vi til at tænke over, om der overhovedet er plads til den. Og hvis vi lavede den ville det også tage tid for busken at vokse sig stor.

 

Vores endelige idé er at lave en app, hvor man virtuelt kan lave en masse aktiviteter, hvor man også får en masse viden. Fx. kan vi lave vores labyrint virtuelt, og for at gå i labyrinten, skal man besvare spørgsmål. Der vil stadig være et scoreboard, hvor man vil kunne se, hvem der har været mest aktiv i løbet af ugen. Hver uge bliver scoreboardet nulstillet, men vinderen af ugen, vil måske få en lille præmie. Inde på appen vil der også være reklamer, og måske vil de kunne sponsorere den lille præmie til vinderen i slutningen af ugen.

Ligesom unge i dag spiller quiz apps på deres mobil, vil vores app både være med quizzer og aktiviteter, som folk på vores alder vil kunne benytte sig af.

 

Hvad har vi lavet:

I dag har vi arbejdet med nogle af aktiviteterne fra fase 3, og vi er lige nu i gang med aktivitet 9. Vi har også vist vores præsentation fra fase 2 sum op. Vi har i gruppen fundet vores endelige idé. Det tror vi ihvertfald.

 

 

Tirsdag 19/9

Vi er begyndt at lave aktivitet 9:  Mock-up

 

Vi har diskuteret/skrevet om disse spørgsmål:

Hvad skal vores mock-up indeholde?

Hvordan laver vi mock-uppen?

Hvad er vigtigt?

Hvem laver hvad?

 

Vi har prøvet at lave forskellige tegninger/designs, af hvordan vi forestiller forsiden på appen vil se ud indeni og udenpå.

Vi har lavet et stort ark med hvad og hvordan tingene skal fungere, og om der skal være mere end bare et spil. Tegningen vi har lavet er bare en skitse, og vi regner med at lave den endelige mock-up på computer. Det kan dog være, at tegningen også kan bruges som mock-up.

 

 

Torsdag 21/9

Vi stadig i gang med aktivitet 9 Mock-up

I dag så vi “Danmarks historie” fra DR, for at få noget inspiration til projektet. I Danmarks historie var der en masse klip genskabt fra vikingetiden, og på den måde får man en bedre forståelse for, hvordan tingene egentlig foregik tilbage i vikingetiden.

Vi er igang med at lave en liste af hvad vi tænker/synes/tror vi mangler og skal have lavet, hvad vi skal gøre for at få det lavet, hvordan vi gør det og hvordan vi får det til at virke.

Peter er i gang med at redigere vores mock-up på computer, og vi er efterhånden nået ret langt med den. Vi er kommet med nogle flere idéer til, hvad der kan være på vores app, så der er lidt mere indhold. B.l.a havde vi idéen om, at man kunne bygge sin egen vikingeby.

 

Vi har også lavet et præsentaiondokumnet, hvor vi skriver alt, der skal med i vores endelige præsentation. Der står b.l.a hvad der er vigtigt, for at vores idé fremstår som vi vil have det, og hvad vi kan gøre for at opnå dette. Vi er også kommet frem til, at vi vil lave en video om vores app, så man kan få en bedre forståelse for den, men vi vil stadig have en powerpoint til at uddybe den lidt mere.

I morgen arbejder vi videre med vores produkt og præsentation. Vores produkt foregår virtuelt, så vi skal ikke rigtig bruge nogle materialer, andet end en computer og et redigeringsprogram, men det har vi allerede.

 

Fredag 22/9

I dag er vi gået i gang med aktivitet 12 Design Overblik. Vi har snakket lidt og skrevet lidt ned om hvad vi vil have med i præsentationen, og vi er blevet enige om, hvilke ting vi synes er vigtige, for at vores præsentation bliver god. Vi skal have vores spørgeskemas diagram besvarelser og nogle af vores mange tanker og refleksioner bag det hele. Vi skal fortælle om hvorfor og hvordan, vi er kommet frem til dette produkt, og hvorfor det er blevet som det er. Vi er gået lidt i gang med præsentationen, og det går stille men fremad. Vi er stadig i gang med aktivitet 9, som vi regner med er færdig Mandag. Vi er lidt presset i tid, men forhåbentlig får vi lavet alt. Det kræver tid og hjemmearbejde, men vi skal nok nå det.

Vi skal selvfølgelig også tænke over, at vi i sidste ende kun har 4 min. til at fremlægge vores produkt.

 

Mandag 25/9

I dag har vi arbejdet med, at få vores snapchat skilt på en fysisk model. Vores præsentationsvideo er færdig, nu mangler vi bare at finde ud af, hvad vi skal sige til vores fremlæggelse. Vi mangler også at lave en planche, hvor vi sætter vores telefoner med screenshots af, hvordan appen ser ud. Vi har ikke kunnet lave alt på appen, fordi der er rigtig meget indhold, og fordi vi har været presset i tid. Vi har nået at lave 6 telefoner, og de beskriver det grundlæggende ved appen. Vi har i dag haft problemer med printeren, fordi den ikke har virket, så det er derfor, at vores planche ikke er færdig.

 

Tirsadag 26/9

I dag har vi arbejdet med vores planche med iphones, og vores model af snapchat skiltet. Begge tingene er færdige, og klar til at vi skal fremlægge for klassen i morgen. Det eneste vi mangler er, at lave talekort, så vi ved hvad vi skal sige under fremlæggelsen. Vi har ikke haft nok tid til at lave en powerpoint, men vores ide er godt beskrevet med videoen og vores 2 modeller.