Vikingeborgen Nonnebakken

Ekstramateriale

Vikingeborgen Nonnebakken

 

På sydsiden af vejen Nonnebakken, hvis navn skyldes, at der har ligget et nonnekloster på stedet i anden halvdel af 1100-tallet, ligger Odd Fellow Palæet flot og markant på toppen af en flad bakke. Bakken rummer Odenses største fortidsminde, en vikingeborg. Borgen er opført af Harald Blåtand omkring 980 og er en af de såkaldte trelleborge, som kendes fra Aggersborg og Fyrkat i Jylland, Trelleborg og Borgring på Sjælland samt muligvis Borgeby i Skåne. Borgene har alle en cirkelrund form, vold og voldgrav. Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg har alle en karrébebyggelse i fire kvadranter samt akseveje og fire portåbninger. Disse elementer er ikke påvist ved Nonnebakken og det kan pege på en vis variation borgene imellem.

Skatte

Fra Nonnebakken er der siden 1775 og frem til i dag fremkommet i alt fem sølvskatte, der alle er fra anden halvdel af 900-tallet og således formentlig samtidige med Harald Blåtands borg. Skattefundene understreger stedets særlige betydning.

I 1775 blev der fundet en skat bestående af et cirkulært filigranudsmykket spænde samt en båndformet armring, der ved fundtidspunktet blev benævnt ”Odins Ring” pga. sammenknytningen af Odense og Odin.

En skat fundet i 1889 består af et cirkulært filigranudsmykket spænde, tre stykker brudsølv samt ni mønter.

I 1901 blev der fundet en skat, der består af et cirkulært filigranudsmykket spænde, på hvis bagside bl.a. optræder såkaldte quadrilober eller fireløkker, et formentlig beskyttende symbol for smykkets bærer.

En skat fundet i 1909 består af 25 eller 26 sølvmønter med slutmønt fra 973 samt to stykker brudsølv.

Ved udgravningen i 2015 fremkom en skat, der var placeret i en lille nedgravning i borgfladen op til en stolperække. Skatten består af en sølvblikperle, en kvart Dirhem og en tysk mønt, en såkaldt Sachsenpenning. Perlen kan løst dateres til 900-tallet, mens Dirhem-fragmentet stammer fra perioden efter 815. Dateringen af skatten baseres dog på den tyske mønt. Mønten er slået i Magdeburg i perioden 940-985 – formentlig med den tysk-romerske kejser som møntherre.

 


Artikler om Nonnebakken

(Artiklerne er i PDF format)