Undersøgelsesstrategi

Aktiviteter

Aktivitet 3: Undersøgelsesstrategi

Hvorfor?

Ved at lægge en undersøgelsesstrategi lærer I at strukturere, planlægge og forberede jeres research.

Hvordan?

På baggrund af videnskortet skal I nu lave en undersøgelsesstrategi. Strategien er en plan for, hvordan I vil indsamle den information, I har brug for. Brug undersøgelsesstrategi-planchen.

Undersøgelsesstrategien skal vise:

  • En oversigt over de spørgsmål, I ønsker svar på
  • En plan for, hvordan I vil skaffe informationerne (internet, museum, interview etc.).
  • Hvem, der skal interviewes (husk, at der skal laves aftaler).
  • Hvem i teamet, der er ansvarlig for hvad. Det kan være en god idé at dele jer i flere små grupper, der har ansvaret for hver sin del af undersøgelsen.

Hæng den udfyldte undersøgelsesstrategi op på væggen.

Når I ved, hvem der skal interviewes, kan I begynde at udarbejde en interviewguide med de spørgsmål, I ønsker svar på. En interviewguide er et godt redskab til at holde interviewet på sporet og sikre, at I får svar på jeres spørgsmål. Når det er sagt, skal der naturligvis også være plads til afvigelser. Interviewpersonen kan pludselig sige noget, I ikke havde tænkt på at spørge om, men som alligevel virker relevant for jeres undersøgelse.

Hvad skal vi bruge?

Udfyldt videnskort

Undersøgelsesstrategi-planche i A2

Post-its

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams

Tidsforbrug

1-2 lektioner

 

Aktivitetsark som pdf Undersøgelsesstrategiplanche som pdf