SUM UP

Aktiviteter

AKTIVITET 14: SUM UP – FÆRDIGGØR-FASEN

Hvorfor?

I får træning i og erfaring med at forberede og gennemføre en samlet præsentation af jeres designproces og løsningsdesign. Desuden øver I jer i at give og modtage konstruktiv og anerkendende feedback på jeres arbejde og proces.

Hvordan?

Aktiviteten forløber som de to tidligere Sum Up’s. Se aktivitet 6 og 11.

Hvis jeres formidlingsdesign er udvalgt til finalen, skal I bruge denne øvelse som generalprøve på jeres finalepræsentation.

Ud over at forberede jeres afsluttende præsentation skal I overveje, hvilke hjælpemidler I vil bruge, hvem der præsenterer hvad osv. Det er en god idé at lave en form for et manuskript. Det er ikke et teaterstykke, der skal opføres, men det er altid en god idé at overveje, hvordan man præsenterer et projekt for et publikum og øve sig på indholdet. På finaledagen får finalisterne kun 4 minutter til at præsentere deres formidlingskoncept for juryen, så det er med at være forberedt!

Hvad skal vi bruge?

Jeres præsentationsmateriale
Post-its til feedback

Opstilling

Stolene (en stol pr. elev og en til underviseren) placeres i halvcirkler, således at der er en halvcirkel pr. designteam, ekskl. det team der skal præsentere. Det vil sige, at ved tre designteams skal der være to halvcirkler. Sum Up er fælles for hele klassen, men planlægning og opsamling foregår i designteams.

Tidsforbrug

2 lektioner

 

Aktivitetsark som pdf