Sum Up Fase 2

Aktiviteter

Aktivitet 6 – Sum Up Fase 2

Hvorfor?

I en designproces er det vigtigt, at man en gang imellem stopper op og reflekterer over sit arbejde. Formålet med Sum Up er netop at give jer et overblik over jeres arbejde og vurdere, om I er det rigtige sted i processen. Desuden øver I jer i at give og modtage konstruktiv og anerkendende feedback på jeres arbejde og proces.

Hvordan?

Sum Up består af fem delprocesser

  1. Forberedelse af præsentation
  2. Præsentation og feedforward (feedforward er designteamets ønsker til, hvad de især gerne vil have feedback på)
  3. Feedback og feedback på feedbacken
  4. Metarefleksion
  5. Opsamling i designteams

1. Forberedelse af præsentation

Første del af teknikken foregår i jeres team. I skal samle jeres output fra hele fase 2 og tale om, hvad I har lært, og hvor I står i forhold til det, der var formålet med fasen: Hvor er vi? Hvad har vi lært? Hvor skal vi hen nu? Derefter skal I tale om, hvad I især har behov for at få feedback på (det kaldes feedforward). Herefter forbereder I en kort præsentation af jeres arbejde og aftaler, hvem der skal sige hvad.

2. Præsentation og feedforward

Alle designteams samles, og Sum Up-handlingen går i gang. Det team, der skal præsentere, hænger deres output op, og de øvrige teams sætter sig på stolene i halvcirklerne – ét team pr. halvcirkel. Det team, der sidder nærmest præsentationsteamet, udpeges som feedback-team, og de øvrige teams får til opgave at lytte til seancen ud fra følgende spilleregler:

  • Feedbacken skal være konstruktiv og anerkendende.
  • De, der modtager feedbacken, skal betragte den som en hjælp, være modtagelige og ikke gå i forsvar.
  • De, der modtager feedback, skal huske at skrive vigtige pointer i feedbacken ned, så de kan bruge den fremadrettet.

Det designteam, der skal have feedback først, starter med at præsentere deres arbejde og giver som afslutning på præsentationen deres feedforward til det team, der skal give feedback.

3. Feedback

Feedback-teamet stiller spørgsmål til præsentationen, som besvares af designteamet. Når feedbacken er slut, gives ordet til de designteams, som har lyttet til seancen, og de giver deres feedback på, hvordan de respektive teams har fulgt spillereglerne. Når første Sum Up-handling er slut, roterer alle teams, og Sum Up gentages, indtil alle har præsenteret og fået feedback.

4. Metarefleksion

Når alle designteams har givet og modtaget feedback, gennemføres en metarefleksion i plenum, hvor I taler om, hvorfor I har gennemført den aktuelle fase i designprocessen, hvilke erfaringer I har gjort individuelt og sammen, og hvad I har lært af de forskellige teknikker i fase 2.

5. Opsamling

Efter metarefleksionen går I ud i designteams og taler om den feedback, I har modtaget, og hvad det betyder for jeres videre proces.

Logbog

Husk at tage noter i jeres logbog.

Hvad skal vi bruge?

Output fra fase 2.

Opstilling

Stolene (en stol pr. elev og en til underviseren) placeres i halvcirkler, således at der er en halvcirkel pr. designteam, ekskl. det team der skal præsentere. Det vil sige, at ved tre designteams skal der være to halvcirkler. Sum Up er fælles for hele klassen, men planlægning og opsamling foregår i designteams.

Tidsforbrug

2 lektioner

 

Aktivitetsark som pdf