Research

Aktiviteter

AKTIVITET 4: RESEARCH

Hvorfor?

I finder svar på de spørgsmål, I formulerede i jeres undersøgelsesstrategi. Herved får et bedre overblik over udfordringen.

Hvordan?

I skal nu i gang med selve undersøgelsen. I skal interviewe og søge viden på internet, bibliotek, museum etc.

Måske vil I opleve, at den ny viden kolliderer med det, I troede var problemet, fordi jeres research viser, at udfordringen faktisk ligger et andet sted. Det kan være en frustrerende erkendelse, men samtidig er det en positiv erfaring, fordi identificering og indkredsning af den virkelige udfordring ofte vil være med til at føde den “rigtige” løsning.

Når I har gennemført de aftalte interviews og fundet den viden, I søgte, skal I fremlægge undersøgelsesresultaterne for hinanden.

Gode råd om interviews

  1. Sørg for, at situationen er uformel, f.eks. ved at servere kaffe/vand og ved at sørge for, at I sidder omkring et bord og ikke på hver sin side – det er et interview, ikke et forhør!
  2. Hold jer til spørgeguiden (I må gerne stille enkelte tillægsspørgsmål).
  3. Lad interviewpersonen fylde mest og bliv i rollen, dvs. hold jeres egne meninger og holdninger for jer selv.
  4. Fortæl hvad interviewet skal bruges til, og om det er et anonymt interview.
  5. Husk at takke for interviewet

Hvad skal vi bruge?

Undersøgelsesstrategi Den udarbejdede interviewguide fra Aktivitet 3

Opstilling

I fordeler opgaverne imellem jer og udfører dem individuelt eller i små grupper.

Tidsforbrug

Hvor lang tid, I skal bruge på feltarbejdet, afhænger af jeres undersøgelsesstrategi. I skal være forberedt på at lave dele af undersøgelsen efter skoletid.

Aktivitetsark som pdf