Mock-up

Aktiviteter

AKTIVITET 9: MOCK-UP

Hvorfor?

I lærer at formgive jeres idéer, så de kan testes af på de fremtidige brugere.

Hvad er en Mock-up?

En Mock-up er en prototype, hvor alle essentielle dele er til stede, så det er muligt at teste løsningens anvendelighed. Har man eksempelvis lavet et formidlingsdesign, hvor brugerne skal interagere ved at trykke på en knap, skal dette også være muligt med Mock-up’en, så de, der skal forstå og teste løsningen, faktisk kan gøre det.

Hvordan?

I skal i fællesskab beslutte, hvilke(n) af jeres formidlingsideer I vil bygge en Mockup af. Herefter vælger I, hvilken form Mock-up’en skal have, og hvilke materialer, udstyr og værktøj, I har brug for. Det kan være en god idé at udarbejde skitser og lave små prøvemodeller eller delmodeller, inden I laver jeres Mock-up. Husk også, at det tager tid at skaffe de rigtige materialer, udstyr og værktøj. Aftal hvem, der gør hvad.

Når Mock-up’en er færdig, vurderer I, om den viser det, den skal, og om brugeren kan forstå og teste løsningen? Det er en god idé at lave en lyntest med nogle af de andre designteams, der ser Mock-up’en med friske øjne, for at se, om der er noget, der skal tilrettes.

Logbog

Arbejdet med Mock-up’en dokumenteres løbende ved hjælp af fotos eller film, som lægges ind i jeres logbog.

Hvad skal vi bruge?

I udvælger de byggematerialer, udstyr m.v., I har brug for, i samarbejde med jeres underviser.

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams. I samarbejde med jeres underviser finder I et velegnet sted til opgaven og inddrager f.eks. faglokaler.

Tidsforbrug

3-4 lektioner

 

Inspirationskort som pdf