Idé-poker

Aktiviteter

AKTIVITET 7: IDÉ-POKER

Hvorfor?

I får nye perspektiver og vinkler på udfordringen og ideer til, hvordan den kan løses.

Hvordan?

Skriv udfordringen på et stykke A1 papir og uddel 5 billedkort hver. De resterende kort lægges i en bunke på bordet.

I skal nu efter tur byde ind med et billedkort, der giver jer en idé til, hvordan man kan formidle Nonnebakkens historie. F.eks. et kort med to personers skygger – ved at sige: “Man kunne lave et skyggespil om aftenen på en husmur…”

Den næste spiller bygger enten videre på idéen med sit kort eller begynder en ny idé. Hvis et kort ikke inspirerer til at sige noget om emnet, kan man vælge at sige pas, trække et nyt kort og sidde over en omgang.

Når alle fem kort er brugt, danner I jer et overblik over spillet og genfortæller ideerne for hinanden. Skriv stikord til hver idé-gruppe på det papir, kortene er lagt på – eksempelvis “idéer til at formidle historie ved hjælp af skyggespil”.

Herefter skal I vælge 2-3 idé-grupper, som I vil arbejde videre med i fase 3. Idé- grupperne skrives på A4 papir (én gruppe pr. ark) og kan evt. danne grundlag for et nyt spil Idé-poker, hvor man nu får ideer til mere konkrete løsninger til eksempelvis at formidle gennem skyggespil.

Når spillet er slut efter en, to eller tre runder, samler I jeres idé-grupperinger sammen og hænger dem op på væggen. De bedste af dem skal nu konkretiseres og bearbejdes videre ved hjælp af andre teknikker.

Logbog

Skriv jeres idé-grupperinger i logbogen. Supplér med et billede af de billedkort, der har inspireret jer til de forskellige idéer

Eksempel

Christian sidder med et kort med en kikkert og kommer på denne løsning, som han siger, idet han lægger kortet på A1 papiret: “Ved at kigge igennem en kikkert kan man se fortiden.” Når næste spiller lægger sit kort ned, kan det enten kobles på kikkerten eller lægges et nyt sted på papiret og danne en ny idé. Muhammed sidder med et billede af en terning og siger: “Vi kan formidle historien gennem et spil”. Han lægger billedkortet et nyt sted på papiret.

Tidsforbrug

1 lektion.

Hvad skal vi bruge?

50 billedkort

A1 papir

A4 papirer

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams

 

Aktivitetsark som pdf aktivitet-7-bilag-inspirationskort-cmp