Hjertediagram

Aktiviteter

AKTIVITET 5: HJERTEDIAGRAM

Hvorfor?
I lærer at reflektere over, hvilke egne erfaringer I har i forhold til udfordringen, og hvordan disse erfaringer kan anvendes fremadrettet i forhold til løsningen af udfordringen

Hvordan?
I skal have hjertediagram-skabelon hver.

Først brainstormer I individuelt på, hvilke konkrete gode og dårlige erfaringer I har med formidlingstiltag i byrummet, på biblioteker, museer etc. Det kan være et element i en udstilling, I har set på et museum, markeringer i et historisk landskab eller en app. Tænk på de oplevelser I har haft, f.eks. i sommerferien, jeres seneste museumsbesøg eller måske bare noget midlertidigt, der har været sat op på skolen, i storcenteret, sportsklubben etc. I skal først beskrive, hvordan formidlingstiltaget fungerede, og ikke hvorfor det var godt eller dårligt.

Skriv 3 eksempler på gode formidlingstiltag i skabelonens øverste venstre fjerdedel, og 3 eksempler på dårlig formidling i nederste venstre fjerdedel af skabelonen.

Herefter skal I interviewe hinanden parvis om de eksempler, I har noteret i skabelonens venstre side. Nu fokuseres der på, hvorfor formidlingstiltaget var hhv. godt eller dårligt. Skriv de ting, der gjorde oplevelserne gode i skabelonens øverste højre fjerdedel. Dette er kvaliteter, som I skal overveje at bruge i jeres eget formidlingskoncept. Det, der gjorde oplevelserne dårlige, skriver I i skabelonens nederste højre fjerdedel. Hermed får I et overblik over hvilke ting, I skal forsøge at undgå i jeres design.

De udfyldte skabeloner præsenteres for hele teamet og hænges op på væggen.

Logbog
Hvilke kvaliteter fra andre formidlingstiltag vil I tage med videre i jeres eget design, og hvad vil I gerne undgå? Skriv en liste i jeres logbog.

Hvad skal vi bruge?

Én hjertediagram-skabelon pr. teammedlem i A4.

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams

Tidsforbrug

1 lektion

Aktivitetsark som pdf Aktivitet-5-Bilag_Hjertediagram