Gruppeidentitet

Aktiviteter

Aktivitet 1 : Gruppeidentitet

Hvorfor?

Ved at udarbejde en fælles identitet for jeres designteam sikrer I holdånd og sørger samtidig for, at I får et fælles ejerskab til den designproces, I skal i gang med.

Hvordan?

Gruppeidentiteten tager udgangspunkt i, hvem I er som enkeltpersoner. Derfor skal I starte med at arbejde individuelt.

I skal bruge seks post-its hver. På de første tre post-its skal I skrive tre ord/sætninger, der beskriver jer som person. F.eks.: ”Jeg brænder for…”, eller ”Det er vigtigt for mig, at…”. Der skal kun stå ét ord/én sætning pr. post-it.

På de næste tre post-its skal I skrive tre personlige/faglige styrker, som kan være værdifulde for gruppen under designprocessen. F.eks. ”Jeg er god til at tegne og visualisere idéer”, eller ”Jeg er god til at holde overblikket over en kompliceret proces”.

Præsenter jeres post-its for hinanden og placer dem på midten af bordet, så I alle kan se, hvad der står. På baggrund af de ting I har skrevet, skal I nu udlede fem nøgleord, der beskriver jer som gruppe. Skriv nøgleordene på et stykke papir og læg det på midten af bordet.

Med udgangspunkt i nøgleordene skal I udarbejde følgende, der skal være med til at definere jer som gruppe under resten af designprocessen:

• Et gruppenavn
• Et gruppelogo
• Et gruppemotto

Til sidst skal I bruge lidt tid på at ”pimpe” jeres gruppe-logbog på hjemmesiden fortidsvisioner.dk. Tag et foto af jeres logo og brug det som baggrundsbillede i logbogen. Find også gerne andre billeder, som I synes karakteriserer jer som gruppe og læg dem ind i logbogen. Jeres gruppenavn og motto skal naturligvis også
fremgå i logbogen. Kig eventuelt i nogle af de andre logbøger og lad jer inspirere!

Hvad skal vi bruge?

Post-its

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams

Tidsforbrug

Aktiviteten er en del af Kick Off.

Aktivitetsark som pdf