Designoverblik

Aktiviteter

AKTIVITET 12: DESIGNOVERBLIK

Hvorfor?

I lærer at fokusere på og udvælge de væsentligste delresultater fra jeres designproces og reflektere over jeres egen læring.

Hvordan?

Start med at placere outputtet fra hele designprocessen på bordet og væggene, så hele jeres arbejdsforløb kan overskues. Brug desuden jeres logbøger som værktøj i afsøgningen af processens hovedpunkter.

Skriv derefter på post-its jeres individuelle refleksioner over, hvilke dele af processen der er vigtig at tage med i præsentationen af jeres arbejdsproces og løsningsdesign.

I præsenterer nu jeres sedler på skift og sætter dem på det pågældende materiale.

I diskuterer hinandens refleksioner og udvælger i fællesskab de hovedpunkter, der skal indgå i præsentationen.

Hvad skal vi bruge?

Output fra alle faser i processen

Logbøger

Post-its

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams.

Tidsforbrug

1 lektion

 

Aktivitetsark som pdf