Brugertest

Aktiviteter

AKTIVITET 10: BRUGERTEST

Hvorfor?

I får mulighed for at teste jeres formidlingskoncept på målgruppen, så I kan tilpasse designet derefter.

Hvordan?

Når man designer, er det vigtigt, at der er tid til både at udvikle designet og teste det undervejs. Derfor er det en fordel, at dette foregår i en vekselvirkning mellem designarbejdet i klasserummet og indsamling af input fra brugerne gennem tests.

Hvis det er muligt, kan I vælge at stille jeres mock-up op (f.eks. i byen eller på skolen i et frikvarter) og observere, hvordan brugerne interagerer med designet. Herefter kan I stille spørgsmål til dem, der interagerede eller netop ikke interagerede med designet. Designet skal vække folks nysgerrighed og kunne forstås umiddelbart, hvis det skal blive en succes.

Når I har indsamlet den ønskede mængde information om jeres design, tager I disse input med tilbage til klassen og forbedrer jeres mock-up yderligere på baggrund af testen. Testen kan med fordel gentages, hvis der er tid.

Det er vigtigt, at I overvejer, hvilken type spørgsmål I stiller i forbindelse med testen af designet. Hvis spørgsmålene er ledende eller lukkede, er det ikke sikkert, at I får det reelle billede af designets anvendelighed. F.eks.: Synes brugeren, at designet er appellerende, og på hvilken måde kan det forbedres? Fungerer designet i den sammenhæng, det skal indgå i? Er det tilgængeligt (økonomisk, fysisk og socialt) i forhold til målgruppen? Har det et udseende og en form, brugeren kan identificere sig med og lide?

Ofte viser det sig, at dele af designet ikke virker efter hensigten, når det prøves af på brugerne. Derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at justere jeres design efter testforløbet, så det kommer til at virke optimalt.

Logbog

Beskriv jeres testresultater i logbogen suppleret med billeder og film fra testforløbet.

Hvad skal vi bruge?

Jeres Mock-up

Eventuelt spørgeark

Opstilling

Afhænger af hvor og hvordan Mock-up’en skal testes.

Tidsforbrug

Hvor lang tid, I skal bruge, afhænger af hvordan, I planlægger, at teste jeres løsningsdesign.

 

Aktivitetsark som pdf