Videnskort

Aktiviteter

Aktivitet 2: Videnskort

Hvorfor?

Ved at udarbejde et videnskort får I et overblik over jeres samlede viden og vidensbehov i forhold til udfordringen. Overblikket skal I bruge til at forberede jeres research.

Hvordan?

Læg videnskort-skabelonen midt på bordet. I skal først koncentrere jer om de to første spørgsmål på planchen: Hvad ved vi om målgruppen og udfordringen? Hvad tror vi, vi ved om målgruppen og udfordringen? Brainstorm individuelt på post-its og giv min. tre svar pr. spørgsmål.

Eksempel:

Hvad ved vi om målgruppen og udfordringen?

  • At mange odenseanere ikke ved, at der har ligget en vikingeborg på Nonnebakken.
  • At der er blevet gjort mange arkæologiske fund på Nonnebakken.

Hvad tror vi, vi ved om udfordringen og målgruppen?

  • At unge primært bruger midtbyen i weekenderne.
  • At arkæologerne er færdige med at undersøge Nonnebakken.

Herefter præsenterer I jeres post-its for hinanden i teamet og diskuterer, om det, der står, er noget I ved, eller noget I tror, I ved. Ofte vil en del af den viden, man mener at have, vise sig at være noget, man tror, man ved, og som derfor bør undersøges nærmere.

På baggrund af svarene på de første to spørgsmål, skal I nu diskutere, hvad I har brug for at vide. F.eks.: Hvad motiverer unge til at lære om historie? Hvordan får vi andre unge til at interagere med vores design? Hvis I har mange spørgsmål, kan det være en god idé at opdele dem i “Need to know” og “Nice to know”. Spørgsmålene skrives i den 3. kolonne på videnskortet under overskriften: Hvad har vi brug for at vide?

Herefter skal I igen brainstorme individuelt på post-its over, hvordan I finder svar på jeres spørgsmål. F.eks.: Vi kan spørge nogle af de andre klasser på vores skole. Vi kan bruge internettet til at undersøge, hvordan man formidler kulturarv i andre byer. Vi kan spørge en arkæolog. Jeres post-its placeres i kolonne 4 under overskriften: Hvem skal vi spørge? Hvor skal vi lede?

Det udfyldte videnskort hænges derefter op på væggen.

Hvad skal vi bruge?

Videnskort-planche i A2

Post-its

Opstilling

Aktiviteten foregår i designteams

Tidsforbrug

1-2 lektioner

 

Aktivitetsark som pdf Aktivitet-2-Bilag_Videnskort