Aktiviteter

Materiale

Aktiviteter

Undervisningsforløbet er struktureret i fire faser: Forbered, Forstå, Formgiv og Færdiggør efter inspiration fra undervisningskonceptet INDEX: Design to Improve Life®. Hver fase afsluttes med en Sum Up, hvor I gør status og reflekterer over arbejdet.

Hver af de fire faser er inddelt i et antal aktiviteter,  som skal udføres i jeres designteams.


Fase 1 – Forbered

Første fase, Forbered, har til formål at klæde jer godt på til den designproces, I skal i gang med. I introduceres til processen og baggrunden for den udfordring, I skal arbejde med. Hele første fase foregår på og faciliteres af Møntergården ved et Kick Off-arrangement.

Aktivitet 1 – Gruppeidentitet


Fase 2 – Forstå

Anden fase, Forstå, har som mål, at identificere, hvad I tror, I ved, og hvad I gerne vil vide om udfordringen. I konkretiserer og undersøger målgruppen for designet og indsnævrer fokus for den løsning, der skal arbejdes videre med.

Aktivitet 2 – Videnskort

Aktivitet 3 – Undersøgelsesstrategi

Aktivitet 4 – Research

Aktivitet 5 – Hjertediagram

Aktivitet 6 – Sum Up Fase 2


Fase 3 – Formgiv

Tredje fase, Formgiv, har til formål, at I får (mange) idéer til, hvordan udfordringen kan løses, og derefter giver disse løsninger en konkret form. Der udvikles mock-ups for det endelige løsningsdesign, som testes og vurderes i forhold til brugeren.

Aktivitet 7 – Idé-poker

Aktivitet 8 – Hurtig prototyping

Aktivitet 9 – Mock-up

Aktivitet 10 – Brugertest

Aktivitet 11 – Sum Up Fase 3


Fase 4 – Færdiggør

Fjerde fase, Færdiggør, skal gøre projektet så færdigt, at det kan kommunikeres til andre. Designteamenes individuelle proces og løsningsdesign præsenteres og evalueres. Fjerde fase afrundes af et finalearrangement for alle deltagende klasser, hvor det bedste formidlingskoncept kåres.

Aktivitet 12 – Designoverblik

Aktivitet 13 – Præsentationsmateriale

Aktivitet 14 – Sum Up Fase 4