Materiale

Aktiviteter

Undervisningsforløbet er struktureret i fire faser: Forbered, Forstå, Formgiv og
Færdiggør efter inspiration fra INDEX: Design to Improve Life®. Hver fase afsluttes med en Sum Up, hvor eleverne gør status og reflekterer over deres arbejde.

Forbered

Forstå

Formgiv

Færdiggør

Læs mere